Pomagamy

Potrzebuję pomocy

Fundacja pomaga Pacjentom i ich Rodzinom w zakresie:

 • Wsparcia informacyjno-konsultacyjnego dla Rodzin Pacjentów w śpiączce, w ograniczonych stanach świadomości, chorych długoterminowo, Seniorów;
 • Promowania sprawdzonych metod terapii dla Pacjentów w śpiączce, wybudzanych, w ograniczonych stanach świadomości, chorych długoterminowo, Seniorów;
 • Organizowania i finansowania ośrodków opieki nad chorymi ze śpiączką, w stanach ograniczonej świadomości, chorych długoterminowo, wymagających opieki, leczenia i rehabilitacji;
 • Udzielania świadczeń leczniczych, medycznych w zakresie opieki nad chorymi ze śpiączką, w stanach ograniczonej świadomości, chorych długoterminowo, Seniorów;
 • Propagowania i organizowania wymiany wiedzy i doświadczeń w grupach specjalistów lekarzy, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów, ratowników, psychologów, logopedów, terapeutów zajęciowych, opiekunów medycznych; w szczególności poprzez organizację warsztatów, prelekcji, konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów;
 • Prowadzenia działań edukacyjnych, szkoleniowych w zakresie nauczania i implementowania nowoczesnych metod pracy z Pacjentem w śpiączce, w stanach ograniczonej świadomości, chorych długoterminowo, Seniorów;
 • Organizowania wsparcia psychologicznego dla chorych i ich rodzin oraz osób z ich otoczenia;
 • Szkolenia członków rodzin w sprawowaniu opieki nad chorymi – jako osób zaangażowanych w centrum procesu terapeutycznego.

   Fundacja służy pomocą w zakresach możliwych do realizacji, adekwatnie do kalendarium podejmowanych działań oraz zasobów finansowych.

   Osoby wymagające pomocy zapraszamy do kontaktowania się w celu ustalenia przybliżonego harmonogramu podejmowanych działań Fundacji w poszczególnych zakresach.

Chcę pomóc

Zostań wolontariuszem

Na Ciebie czekamy! Chętnie pomożemy w zdobywaniu nowych umiejętności, służymy swą wiedzą w rozwijaniu Twych zainteresowań, pasji, nabywaniu doświadczenia. Podejmujemy współpracę z Wolontariuszami w zakresie różnych specjalizacji medycznych, paramedycznych i pozamedycznych, gdyż każda praca jest nieoceniona, a każdego dnia przed Fundacją piętrzą się nowe wyzwania. Być może właśnie na Twoje pomysły, zaangażowanie i Twoją energię czekamy!

Wspomóż nas finansowo

Wspomóż nas finansowo w realizacji celów statutowych o charakterze pożytku publicznego. Będąc ofiarodawcą – możesz zadecydować, na który wybrany cel zamierzasz przeznaczyć darowane środki finansowe, zdecydować o formie przekazanych środków lub po prostu przeznaczyć środki na działalność statutową.

Podziel się swoim 1% podatku

Oczekujemy na status organizacji pożytku publicznego. W listopadzie 2019 roku Fundacja będzie ubiegała się o możliwość korzystania z przywileju otrzymywania 1% podatku dochodowego.

Planujesz imprezę? Zamień prezenty i kwiaty na pomoc finansową w realizacji celów Fundacji!

Przygotujemy oryginale zaproszenia na planowaną imprezę, na których widnieje informacja z propozycją i prośbą Solenizanta/Młodej Pary o wymianie prezentu i kwiatów na pomoc finansową – wspierającą w realizacji celów Fundacji.

Galeria

O nas

Celem głównym działania Fundacji jest:

 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalności na rzecz osób w śpiączce, w ograniczonych stanach świadomości, chorych długoterminowo, wymagających leczenia, opieki i rehabilitacji;
 • dynamiczny rozwój nowych możliwość pracy z Pacjentem w śpiączce, w ograniczonych stanach świadomości, chorych długoterminowo, metodami dostępnymi poza granicami – implementowanie nowych metod w Polsce;
 • rozwój, opracowywanie i promowanie nowoczesnych metod służących lepszej jakości opieki, diagnozowaniu, wybudzaniu i rehabilitacji chorych w śpiączce, w ograniczonych stanach świadomości, chorych długoterminowo;
 • opracowywanie standardów postępowania w wybudzaniu, opiece i rehabilitacji metodami skojarzonymi i efektywnymi, dostępnymi w Polsce dla Pacjentów w śpiączce, w ograniczonych stanach świadomości, chorych długoterminowo;
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w szczególności w zakresie działalności na rzecz osób w śpiączce, w ograniczonych stanach świadomości, chorych długoterminowo, wymagających leczenia, opieki i rehabilitacji;

Statut fundacji

Pełna treść statutu fundacji dostępna jest w dokumencie PDF.

Kontakt

Fundacja POBUDKA W ZDROWIU
na terenie Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o.o., 1 piętro,
  ul. Łukasińskiego 42/48, 42-200 Częstochowa
  +48 508 433 366
NIP: 9492220604
Regon: 36834872600000
KRS: 0000696856
Konto:   16 1050 1142 1000 0090 3134 9237