Możesz wspomóc finansowo Fundację w realizacji celów statutowych o charakterze pożytku publicznego. Będąc ofiarodawcą – możesz zadecydować, na który wybrany cel zamierzasz przeznaczyć darowane środki finansowe, zdecydować o formie przekazanych środków lub po prostu przeznaczyć środki na działalność statutową. Fundacja ma prawo przyjmować:

  1. dochody z zawartych umów z instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego,

  2. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,

  3. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

  4. subwencje, darowizny, spadki, zapisy,

  5. dochody z kwest, zbiórek , imprez publicznych i prywatnych,

  6. dochody z konkursów oraz licytacji,

  7. nawiązki przyznawane przez właściwy organ,

  8. świadczenia na cel społeczny przyznawane w trybie 448 k.c.,

  9. dochody z działalności gospodarczej,

  10. dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,

  11. dotacje.

Darowizny w formie przekazu środków finansowych kierujemy na konto w ING Banku Śląskim na rachunku o numerze:

ING Bank Śląski  – rachunek bankowy: PL 16 1050 1142 1000 0090 3134 9237

rachunek bankowy w EUR nr: PL 91 1050 1142 1000 0090 3134 9245